• Kompletní silno-slabo elektroinstalace dvou bytových domů
  • Přípojka NN
  • Veřejné osvětlení